Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
SVP Solar s.r.o. Menu

Ochrana údajů

Ochrana údajů

Společnost SVP solar, s.r.o., IČ: 27231062, se sídlem: Praha 4 _ Kunratice, U Rakovky 436, PSČ 148 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106249, jako správce osobních údajů, si Vás dovoluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) informovat o zpracovávání Vašich osobních údajů a Vašich právech.

Subjektem údajů jsou zákazníci, potencionální zákazníci, externí dodavatelé, fyzické a právnické osoby v obchodním styku se Správcem, zaměstnanci Správce a jiné spolupracující osoby.

Správce shromažďuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, telefonní spojení, e-mailová adresa. Osobní údaje budou zpracovávány se souhlasem subjektu údajů.

Zdroje osobních údajů: veřejně dostupné seznamy údajů, sdělení subjektů údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro potřeby společnosti SVP solar, s.r.o., se sídlem Praha 4 _ Kunratice, U Rakovky 436, PSČ 148 00 ( ČR )

Společnost SVP solar, s.r.o., Vás informuje, že zpracovává/ bude zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu, v jakém nám byly poskytnuty v souvislosti se žádostí o smluvní či jiný právní vztah a/nebo s jakýmkoliv naším smluvním či jiným právním vztahem, za následujícími účely:

  • Účely obsažené v rámci Vašeho souhlasu poskytnutého společnosti SVP solar, s.r.o.,  tj. k zajištění činnosti společnosti SVP solar, s.r.o., jejímž předmětem podnikání je

koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej,
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení ,montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťující jejich řádný provoz,

  • jednání o smluvním vztahu
  • plnění smlouvy
  • ochrana Vašich důležitých zájmů
  • oprávněné zveřejňování osobních údajů
  • ochrana práv společnosti SVP solar, s.r.o.
  • nabízení obchodu nebo služeb Vám jako našemu klientovi.

SVP solar, s.r.o., Vás informuje, že na svou písemnou žádost máte za podmínek stanovených v ustanovení § 12 ZOOÚ právo na informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, jakož že máte další práva stanovená v ust. § 11 a § 21 ZOOÚ, a to zejména právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) se žádostí o zajištění opatření k nápravě a dále žádat po společnosti SVP solar, s.r.o.,  případně jiném subjektu učinění kroků dle uvedeného ustanovení ZOOÚ.

Zamýšlený přenos dat do třetích států
Přenos do třetích států není plánován

Tato webová stránka využívá Google Analytics a Google Adwords, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. („Google“) a také analytickou službu Sklik poskytovanou společností Seznam.cz, a.s. Služba pracuje s tzv. „cookies“, krátkými textovými soubory, které se ukládají v počítači uživatele a pomáhají webové stránce analyzovat,  jak ji návštěvník využívá. Navíc může být služba provozována přes některé cookies s názvem remarketing, kdy  je naše reklama spouštěna na různých serverech speciálně pro uživatele internetu, kteří již dříve navštívili webové stránky SVP solar, s.r.o.. Informace generované prostřednictvím cookie o vaší návštěvě webové stránky (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy v serverech Googlu ve Spojených státech. Google je použije pro vyhodnocení návštěvy webové stránky při vytváření zprávy o její aktivitě, která je určena jejímu provozovateli, případně pro další služby týkající se aktivity stránky a využití internetu. Google může tyto informace předat třetím stranám v případě, kdy mu to ukládá zákon, nebo kdy zmíněné třetí strany provádějí zpracování těchto informací pro něho. Google nebude dávat do souvislosti vaši IP adresu s žádnými dalšími údaji, které jsou na jeho serverech uloženy (viz https://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/). Používání cookies můžete změnou úrovně zabezpečení ve svém internetovém prohlížeči zakázat, musíte si však uvědomit, že v tom případě vám pravděpodobně nebudou k dispozici všechny funkce této webové stránky.  Pokud nechcete zobrazovat  žádnou zájmově orientovanou reklamu, můžete se odhlásit od příjmu souborů cookie na http://www.google.com/settings/ads nebo http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Přístupem na tuto webovou stránku vyjadřujete souhlas se zpracováním vašich osobních dat společností Google způsobem a k účelům popsaným výše.