Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
SVP Solar s.r.o. Menu

Měnič Victron Energy Multiplus C 12V/1200VA/50A-16A

Zařízení MultiPlus, jak napovídá už jeho název, zahrnuje invertor a nabíječku v jednom elegantním balení. Mezi jeho funkce patří měnič napětí (čistá sinusovka), adaptivní nabíjení, hybridní technologie PowerAssist, a více funkcí pro integraci do systému.

Dostupnost:
Do týdne

19 797  ( 16 361,16  bez DPH)

Informace o produktu

  • Výrobce: Victron Energy
  • Záruční doba: 5 let
  • Kód produktu: 2852
  • EAN: 8719076021957

Unikátní funkce PowerAssist

Zařízení MultiPlus zabrání nadměrnému zatížení omezeného zdroje střídavého proudu, například generátoru nebo pobřežního připojení k elektrické síti. Za prvé, nabíjení baterie se automaticky sníží, když vznikne riziko přetížení. Za druhé, výkon generátoru nebo pobřežního připojení bude zvýšen s použitím energie odebírané z baterie.

Nepřerušený zdroj střídavého proudu (funkce UPS)

V případě výpadku sítě nebo při odpojení pobřežního napájení nebo generátoru se střídač v Multi zařízení automaticky aktivuje a převezme napájení na připojené zátěže. Probíhá to tak rychle (méně než 20 milisekund), že počítače a další elektronická zařízení budou stále fungovat bez přerušení.

Prakticky neomezený výkon díky paralelnímu provozu

Až 6 zařízení Multi může pracovat paralelně pro dosažení vyššího výkonu. Trojfázový výkon nebo výkon s rozdělenou fází jsou také možné. Zkontrolujte specifikace, abyste zjistili, u kterých modelů existuje možnost paralelního zapojení, třífázového výkonu a výkonu s rozdělenou fází.

Dálkový monitoring a ovládání

Sledujte a kontrolujte zařízení MultiPlus a systém nebo systémy lokálně (LAN) nebo vzdáleně přes internet z libovolného místa na světě pomocí bezplatné aplikace VRM a bezplatného portálu VRM. Přístup je možný z telefonu, tabletu, notebooku nebo počítače pro více operačních systémů. Úroveň ovládání nemá meze, přes požadované ovládání Color Control GX nebo Venus GX, od nastavení zařízení MultiPlus k nastavení Geofence pro pronajatá vozidla a další.
 
MultiPlus jak napovídá název, je kombinací střídače a nabíječky v jednom elegantním balení. Jeho řada funkcí zahrnuje čistě sinusový měnič, adaptivní nabíjení, hybridní technologii PowerAssist a další funkce pro integrace do různých typů systémů.
 
Jeden AC vstup
MultiPlus je vybaven jedním AC vstupem pro připojení distribuční sítě nebo např. generátoru.
Pokud jsou potřeba dva AC vstupy, pak zvolíme jednotku Quattro.
 
Dva AC výstupy
MultiPlus je vybaven dvěma AC výstupy. Hlavní výstup AC1 zajistí dodávky energie bez přerušení. Např. v režimu UPS MultiPlus převezme napájení připojených spotřebičů (za méně než 20 milisekund) v případě výpadku distribuční sítě nebo generátoru.
Druhý výstup je funní pouze tehdy, když je k dispozici AC vstup (distribuční síť/generátor). Zátěž, která by rychle vybila akumulátory, jako například ohřívač vody, je tedy možné připojit k tomuto výstupu a bude napájena pouze z AC zdroje (druhý výstup k dispozici u modelů s výkonem 3kVA a vyšší).

Čtyři fáze nabíjení adaptivní nabíječkou a dvěma výstupy pro nabíjení baterie
Hlavní výstup poskytuje výkonné nabíjení akumulátorů prostřednictvím systému "adaptivního nabíjení". Software řídí třístupňový automatický proces dobíjení tak, aby vyhovoval stavu baterie, a přidává čtvrtou fázi dobíjení - udržovací nabíjení. Kromě tohoto, MultiPlus může nabíjet druhou baterii pomocí nezávislého výstupu dobíjení určeného např. pro startovací baterie generátoru. Multiplus je určen pro nabíjení všech typů olověných, alkalických i lithiových baterií.
 
Prakticky neomezený výkon díky paralelnímu provozu
Až 6 jednotek MultiPlus může pracovat paralelně k dosažení vyššího výkonu.
 
Třífázový provoz
Tři jednotky stejného typu mohou být konfigurovány pro třífázový provoz. Ale to není vše: až 6 setů tří jednotek lze paralelně propojit a získat tak výkon až 75 kW / 90 kVA měniče a 2000A nabíjecí kapacitu.
 
Unikátní vlastnosti funkce PowerAssist
MultiPlus zamezí přetížení výkonově omezeného AC zdroje např. proudově omezené el. přípojky. Pokud by mělo dojít k přetížení vstupního AC zdroje proudu, bude v prvé řadě automaticky snížen nabíjecí proud do baterie. V druhé řadě potom dochází k posílení výstupního AC proudu proudem odebíraným z baterie.
 
Solární energie
AC proud můžete mít k dispozici i v případě výpadku distribuční sítě.
MuliPlus může být použit jak v off-grid (ostrovních) systémech, tak ve fotovoltaických systémech připojených k distribuční síti. MultiPlus není vybaven vstupem pro FV pole, je ale předurčen ke spolupráci s MPPT regulátory (DC coupling systémy) nebo síťovými měniči (AC coupling systémy).
 
Konfigurace systému
  • V případě samostatné např. UPS instalace, lze jednoduše nastavení provést během několika minut pomocí přepínačů DIP.
  • Paralelní a třífázové aplikace mohou být konfigurovány pomocí softwaru VE.Bus Quick Configure a softwaru VE.Bus System Configurator.
  • Off-grid a hybridní FV instalace pro vlastní spotřebu, které zahrnují síťové střídače nebo solární nabíječe MPPT, lze konfigurovat pomocí Asistenta (specializovaný software pro konkrétní aplikace).
  • Softvare pro konfiguraci si můžete zdarma stáhnout na následujícím odkazu (VE.Configure 3): https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software Pro uvedený SW budete potřebovat PC komunikační rozhraní MK3-USB
Vzdálený monitoring a konfigurace systémů
Sledujte a ovládejte svůj systém lokálně (LAN) nebo vzdáleně přes internet z libovolného místa na světě pomocí bezplatné aplikace VRM a bezplatného portálu VRM. 
https://vrm.victronenergy.com/landingpage
 
Přístup může být z tele:fonu, tabletu, notebooku nebo počítače pro různé operační systémy. Neexistuje žádný konec úrovně ovládání, pomocí jednoho z následujících ovládacích panelů máte k dispozici monitoring a konfiguraci systému odkudkoliv na světě.
 
MultiPlus nabízí mnoho variant provozu a jsme schopni nabídnout řešení na řadu uživatelských požadavků. Zde uvádíme pro představu nejčastější provozní režimy:
 
Hybridní režim ESS – Energy Storage System
Tento režim je pouze pro fotovoltaické instalace s dostupnou distribuční sítí (DS), požadavkem na maximální využití vyrobené solární energie v kombinaci s běžnou DS a s možností ukládání přebytečné energie do baterií.
  
Podrobný manuál k ESS systému naleznete na následující odkazu: https://www.victronenergy.com/live/ess:design-installation-manual

Příklady konfigurace ESS systémů:
 
1. Klasická síťová elektrárna doplněná o ukládání energie
 
Jakmile měřák zaznamená dodávku do distribuční sítě (dále jen DS), ESS systém začne ukládat přebytečnou energii do baterie. Jakmile měřák sítě zaznamená nákup energie z distribuční sítě, systém ESS dodává energii z baterie do zátěže. V případě výpadku DS fotovoltaika nejde a kritické spotřebiče (ve schématu „Critical Loads) jsou napájeny z AC výstupu jednotky MultiPlus/Quattro – to zajistí, že nám baterii vybíjí jen prioritní spotřebiče a neprioritní jsou odpojeny.
 

2. Energii z FV panelů zpracovává MPPT solární regulátor.
 
Toto řešení je vhodnější zejména pro menší instalace a výhodou je vyšší účinnost – DC energie z FV je ukládána přímo do DC baterie. Oproti předchozímu příkladu dosahuje vyšší účinnosti proto, že není potřeba DC proud zpracovávat na AC pomocí síťového střídače a následně je znovu převádět z AC na DC pro uložení do baterie - to způsobuje ztráty 20-30%. V případě výpadku DS (blackoutu) jsou opět napájeny pouze kritické spotřebiče, ale FV systém zůstává plně funní a pracuje ve zcela ostrovním/autonomním režimu.
 
 
3. Varianta bez měřáku sítě. Opět možno v kombinaci jak se síťovým měničem, tak MPPT solárním regulátorem.
 
 
4. I takto může ESS systém fungovat a umožňuje kombinaci všech tří zdrojů FV současně.
 
 
Ostrovní – OFF-GRID režim pro místa bez připojení k distribuční síti:
MultiPlus/Quattro je připojen k baterii a přes AC1 výstup dodává energii spotřebičům. Na AC vstup můžeme napojit generátor, který může být startován i automaticky na základě požadavku z měniče nebo ručně. Jakmile se nastartuje generátor, jednotka dodává energii do AC výstupu 1 a 2 a současně nabíjí baterie spolu se solárními panely. Jakmile se generátor vypne, pak je energie opět dodávána z baterie/solárních panelů. Jednotka má dva výstupy pro zátěž – první výstup je funní stále, druhý výstup pouze když běží generátor.
 
 
Režim pro mobilní aplikace – obytná auta, vojenská vozidla, sanitky
Jednotka MultiPlus se postará o komplexní řešení dodávky energie na palubě. Jakmile se připojíme k el. přípojce např. v garáži, jednotka MultiPlus odebírá energii pro napájení spotřebičů a současně nabíjí baterii. Jakmile odpojíme od přípojky, energie je dodávána z baterie.
 
 
UPS režim
Velmi oblíbený základní režim UPS. Jakmile dojde k výpadku distribuční sítě, MultiPlus okamžitě začne napájet zálohované spotřebiče z baterie. Jakmile je dodávka z distribuční sítě obnovena, přepne se opět na proud z DS a automaticky provede plné nabití baterie, aby byl systém připraven na další případný výpadek. Vše se děje rychle bez přerušení napájení spotřebičů.
 
 
Základní technické parametry naleznete v níže přiloženém technickém listu.

Technická specifikace:

Model Multiplus C 12/1200/50-16
PowerControl Ano
PowerAssist Ano
Přepínač 16 A
Střídač
Rozsah vstupního napětí 9,5 - 17 V
Výstup

Výstupní napětí: 230 V AC / 240 V AC ± 2 %

Frekvence: 50 Hz / 60 Hz ± 0,1 %

Trvalý výkon při 25 °C 1200 VA
Trvalý výkon při 25 °C 1000 W
Trvalý výkon při 40 °C 900 W
Trvalý výkon při 65 °C 600 W
Špičkový výkon 2400 W
Maximální účinnost 93 %
Spotřeba naprázdno 8 W
Spotřeba naprázdno v režimu Search 2 W
Nabíječka
AC vstup

Rozsah vstupního napětí: 187 - 265 V AC

Vstupní frekvence: 45 - 65 Hz

Nabíjecí napětí "absorption" 14,4 V
Nabíjecí napětí "float" 13,8 V
Režim Storage 13,2 V
Nabíjecí proud baterie při 25 °C 50 A
Nabíjecí proud startovací baterie 4 A
Senzor teploty baterie Ano
Obecné
Programovatelné relé Ano
Ochrany

Zkrat na výstupu

Přetížení

Příliš vysoké napětí baterie

Příliš nízké napětí baterie

Příliš vysoká teplota

230 V AC na výstupu střídače

Příliš velké zvlnění napájecího DC napětí

Komunikační port VE.Bus Pro paralelní a třífázový provoz, vzdálené monitorování a integraci systému
Dálkové zapnutí / vypnutí Ano
DIP přepínače

Dálkové ovládání

Nabíjecí napětí baterie

Frekvence střídače

Režim Search

Minimální kapacita baterie 150 – 700 Ah
Přibalený kabel 1,5 m / 25 mm²
Doporučený průřez DC kabelů pro délku 1,5 - 5 m 50 mm²
Doporučený průřez DC kabelů pro délku 5 - 10 m 100 mm²
Rozsah provozní teploty -40 až + 65 °C (chlazení pomocí ventilátoru)
Vlhkost (nekondenzující) max. 95%
Provedení
Materiál a barva Hliník / ABS (modrá RAL 5012)
Stupeň krytí IP 21
Připojení baterie Přibalený kabel
230 V AC připojení Konektor G-ST18i
Hmotnost 10 kg
Rozměry 375 x 214 x 110 mm

Alternativní zboží Porovnat alternativní produkty

Měnič Victron Energy Multiplus C…

Měnič Victron Energy Multiplus C 24V/1200VA/25A-16A Akce

Zařízení MultiPlus, jak napovídá už jeho název, zahrnuje…

19 797 

Porovnat Koupit

Dostupnost: Do týdne

Měnič Victron Energy Multiplus 48V/1200VA/13A-16A

Měnič Victron Energy Multiplus 48V/1200VA/13A-16A Skladem Akce

Měnič Multiplus spojuje výkonný invertor (čistá sinusovka),…

14 520  (3 %) 14 115 

Porovnat Koupit

Dostupnost: Skladem

Měnič Victron Energy Multiplus 24V/1200VA/25A-16A

Měnič Victron Energy Multiplus 24V/1200VA/25A-16A Akce

Měnič Multiplus spojuje výkonný invertor (čistá sinusovka),…

19 189 

Porovnat Koupit

Dostupnost: Do týdne

Měnič Victron Energy Multiplus 12V/1200VA/50A-16A

Měnič Victron Energy Multiplus 12V/800VA/35A-16A Akce

Měnič Multiplus spojuje výkonný invertor (čistá sinusovka),…

19 189 

Porovnat Koupit

Dostupnost: Do týdne